Obveščanje o Nabavi – Poročila in Analitike

Gre za transformacijo podatkov v uporabne vpoglede, napovedovanje prihodnjih trendov in zagotavljanje celovitega nadzora nad vašimi nabavnimi aktivnostmi. Ta strateški pristop vam omogoča sprejemanje informiranih odločitev, ki so v skladu z vašimi operativnimi cilji.

Naj vam sprostimo polni potencial vaših nabavnih podatkov in vas  vodimo k pametnejšim, učinkovitejšim ukrepom, ki bodo pospešili vaš poslovni napredek.

Iščete strategijo za upravljanje transakcij z nizko vrednostjo in velikim obsegom?

Raziščite našo storitev upravljanja zanemarjenih nakupov, strokovno zasnovano za strateško obvladovanje vaših transakcij z velikim obsegom in nizko vrednostjo. Z zmanjševanjem neučinkovitosti in odkrivanjem skritih prihrankov, pretvarjamo pogosto spregledana področja v dragocene priložnosti za zmanjšanje stroškov in izboljšanje učinkovitosti.

Kako lahko zagotovite, da so vaše nabavne odločitve stroškovno učinkovite na dolgi rok?

Naša analiza skupnih stroškov lastništva (TCO) seže onkraj površine. Le ta oceni vse povezane stroške vaših nabavnih odločitev, zagotavljajoč pregledno in celovito razumevanje vaših skupnih izdatkov.

Kako lahko zagotovite, da so vaše nabavne odločitve stroškovno učinkovite na dolgi rok?

Naša analiza skupnih stroškov lastništva (TCO) seže onkraj površine. Le ta oceni vse povezane stroške vaših nabavnih odločitev, zagotavljajoč pregledno in celovito razumevanje vaših skupnih izdatkov.

How We Work With you and For You

OUR APPROACH TO PROCUREMENT INTELLIGENCE REDEFINES DECISION-MAKING AND STRATEGIC PLANNING

Gre za transformacijo podatkov v uporabne vpoglede,, napovedovanje prihodnjih trendov in zagotavljanje celovitega nadzora nad vašimi nabavnimi aktivnostmi. Takšen strateški pristop vam omogoča sprejemanje informiranih odločitev, ki se skladajo z vašimi poslovnimi cilji.

Zbiranje in Agregacija Podatkov

Skupaj bomo zbrali  in konsolidirali  vse vaše podatkepovezane z nabavo, iz različnih virov, da ustvarimo popoln in podroben nabor podatkov.

Podrobni Pregled Odhodkov (Analiza Porabe)

Analiziramo vaše podatke o odhodkih, da identificiramo vzorce in spoznanja povezana z dobavitelji,s kategorijami in z obsegom ter vrednostjo porabe.

Analiza Skupnih Stroškov Lastništva (TCO)

Ocenimo vse stroške, povezane z vašimi nabavnimi odločitvami, vključno z neposrednimi in posrednimi izdatki, da zagotovimo popoln pregled skupnih izdatkov.

Analitika Uspešnosti Dobaviteljev (Ocenjevanje Dobaviteljev)

Nadziramo in ocenjujemo vaše dobavitelje z uporabo ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI), da ocenimo njihovo usklajenost z poslovnimi standardi in pričakovanji.

Primerjava s Trgom in Napovedovanje

Vaše nabavne prakse primerjamo z industrijskimi standardi in uporabljamo pretekle podatke za napovedovanje prihodnjih trendov in potreb.

Analiza Pareto (Pravilo 80/20) in ABC Analiza

Uporabljamo načelo Pareta za pomembna nabavna področja in analizo ABC za kategorizacijo zalog.

Upravljanje z Neopaznimi Odhodki

Asistiramo vam pri načrtovanju  strategij za upravljanjeobsežnejših  transakcij z nizko vrednostjo, ciljamo na zmanjšanje neučinkovitosti in odkrivanje prihrankov pri stroških.

Priporočila za Izboljšanje Nabavnega Procesa

Na podlagi naše analize podatkov vam nudimo akcijska priporočila za optimizacijo vaših nabavnih procesov.

Our Expert Skills and Full Commitment at Your Service

Sklenite partnerstvo z nami za napredne informacije nabave in izdelavo poročil.. Dovolite nam, da dvignemo vaše poslovanje z močjo podatkov na nove višine strateškega odločanja in operativne učinkovitosti.

Analiza in Interpretacija Podatkov
Učinkovitost Dodeljevanja Virov
Prilagojeno Poročanje in Vizualizacija
Svetovanje za Izboljšanje Nabavnega Procesa

Our Expert Skills and Full Commitment at Your Service

Sklenite partnerstvo z nami za napredne informacije nabave in izdelavo poročil.. Dovolite nam, da dvignemo vaše poslovanje z močjo podatkov na nove višine strateškega odločanja in operativne učinkovitosti.

Analiza in Interpretacija Podatkov
Učinkovitost Dodeljevanja Virov
Prilagojeno Poročanje in Vizualizacija
Svetovanje za Izboljšanje Nabavnega Procesa

Benefits for you

Informirano Odločanje

Our service equips you with the data-driven insights necessary for strategic procurement decisions

Izboljšano Napovedovanje in upravljanje s proračunom

Experience precision in planning with our enhanced forecasting and budgeting

Učinkovitost v Upravljanju Nabave

Experience optimized supplier, category, and inventory management, leading to increased operational efficiencies

Strateško Upravljanje Transakcij z Nizko Vrednostjo

Effectively manage low-value transactions, reducing time and effort spent on less significant expenditures

Izboljšano Finančno Načrtovanje

Gain a clearer insight into your spending patterns

Vas zanima?

Če želite stopiti v stik z nami glede naših storitev, lahko izpolnite spodnji obrazec.

Contact Form Slo