Kodeks etike

Držimo se najvišjih etičnih standardov v našem poslovanju. Vsi naši zaposleni in sodelavci so dolžni spoštovati ta kodeks etike, kot tudi veljavne zakone in predpise. Ta kodeks etike velja za vse poslovne aktivnosti podjetja.

Integriteta in iskrenost: Delujemo v skladu z najvišjimi etičnimi standardi in izpolnjujemo vse zakonske zahteve. Ne toleriramo korupcije, nepotizma, diskriminacije ali kakršnih koli drugih neetičnih praks. Vzpostavljamo transparentne nabavne procese in komunikacijo z dobavitelji.

Interesni konflikt: Izogibamo se interesnim konfliktom in dejavnostim, ki bi lahko vplivale na našo nepristranskost in objektivnost v nabavnem procesu. Vsi naši zaposleni in sodelavci morajo biti seznanjeni z našimi politikami in postopki za izogibanje interesnim konfliktom.

Zaupnost: Zaposleni in sodelavci podjetja so dolžni varovati zaupne informacije, povezane z poslovanjem podjetja, in zaščititi intelektualno lastnino podjetja. Zaupne informacije se ne smejo razkriti tretjim osebam brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja.

Varstvo podatkov: Spoštujemo zasebnost in varstvo podatkov naših strank, dobaviteljev in drugih deležnikov. Zavezujemo se k varovanju vseh občutljivih informacij in zagotavljanju njihove varnosti.

Skladnost z zakoni in predpisi: Spoštujemo vse veljavne zakone in predpise v naših poslovnih aktivnostih. Zaposleni in sodelavci podjetja so dolžni upoštevati te zakone in predpise ter delovati v skladu z etičnimi standardi podjetja.

Odgovornost: Smo odgovorni našim strankam, dobaviteljem in drugim deležnikom. Zavezujemo se k zagotavljanju storitev visoke kakovosti in izpolnjevanju vseh naših obveznosti do vseh vpletenih strani. Vzpostavljamo transparentne postopke za spremljanje in ocenjevanje kakovosti, da zagotovimo neprekinjene izboljšave.

Varstvo okolja: Prizadevamo si sodelovati z dobavitelji, ki se držijo visokih standardov varstva okolja in trajnosti. Zagotavljamo, da vsi izdelki in storitve, ki jih nabavimo, nimajo negativnega vpliva na okolje.

Družbena odgovornost: Zavezujemo se k družbeni odgovornosti v naših poslovnih aktivnostih. Podjetje podpira družbeno odgovorne pobude in projekte ter spodbuja svoje zaposlene in sodelavce k aktivnemu sodelovanju v družbenih akcijah in projektih.

Kakovost in varnost: Zagotavljamo, da so vsi izdelki in storitve, ki jih nabavimo, visoke kakovosti in izpolnjujejo ustrezne varnostne standarde. Zavezani smo odgovornemu nabavnemu procesu in sodelujemo le z dobavitelji, ki izpolnjujejo naše standarde in pravila.

Konkurenčnost: Zavezujemo se k poštenemu in enakopravnemu obravnavanju vseh dobaviteljev v nabavnem procesu. Zagotavljamo, da so vsi dobavitelji enako obravnavani in imajo enake možnosti za sodelovanje v nabavnem procesu. Ne dovolimo nobenih dejavnosti, ki bi lahko privedle do kršitev konkurence ali diskriminacije.

Upravljanje tveganj: Kot podjetje, ki se ukvarja s posredovanjem pri nabavi, prepoznavamo pomembnost učinkovitega sistema upravljanja tveganj za uspeh našega poslovanja in zaščito interesov naših strank in poslovnih partnerjev.