Etički kodeks

Pridržavamo se najviših etičkih standarda u našem poslovanju. Svi naši zaposlenici i suradnici obvezni su poštivati ovaj Kodeks etike, kao i važeće zakone i propise. Ovaj Kodeks etike primjenjuje se na sve poslovne aktivnosti tvrtke.

Integritet i iskrenost: Poslujemo u skladu s najvišim etičkim standardima i pridržavamo se svih zakonskih zahtjeva. Ne toleriramo korupciju, nepotizam, diskriminaciju ili bilo koje druge neetičke prakse. Uspostavljamo transparentne procese nabave i komunikaciju s dobavljačima.

Sukob interesa: Izbjegavamo sukobe interesa i sve aktivnosti koje bi mogle utjecati na našu nepristranost i objektivnost u procesu nabave. Svi naši zaposlenici i suradnici moraju biti upoznati s našim politikama i postupcima za izbjegavanje sukoba interesa.

Povjerljivost: Zaposlenici i suradnici tvrtke obvezni su čuvati povjerljive informacije vezane uz poslovanje tvrtke i štititi intelektualno vlasništvo tvrtke. Povjerljive informacije ne smiju se otkrivati trećim stranama bez izričitog pismenog dopuštenja tvrtke.

Zaštita podataka: Poštujemo privatnost i zaštitu podataka naših klijenata, dobavljača i drugih sudionika. Obvezujemo se na čuvanje svih osjetljivih informacija i osiguravanje njihove sigurnosti.

Poštivanje zakona i propisa: Poštujemo sve važeće zakone i propise u našim poslovnim aktivnostima. Zaposlenici i suradnici tvrtke obvezni su pridržavati se tih zakona i propisa te postupati u skladu s etičkim standardima tvrtke.

Odgovornost: Preuzimamo odgovornost pred našim klijentima, dobavljačima i drugim dionicima. Obvezujemo se pružati visokokvalitetne usluge i ispunjavati sve naše obveze prema svim uključenim stranama. Uspostavljamo transparentne procese za praćenje i ocjenu kvalitete kako bismo osigurali kontinuirana poboljšanja.

Zaštita okoliša: Nastojimo surađivati s dobavljačima koji se pridržavaju visokih standarda zaštite okoliša i održivosti. Osiguravamo da proizvodi i usluge koje nabavljamo nemaju negativan utjecaj na okoliš.

Društvena odgovornost: Predani smo preuzimanju društvene odgovornosti u našim poslovnim aktivnostima. Podržavamo društveno odgovorne inicijative i projekte te potičemo svoje zaposlenike i suradnike da se uključe u društvene akcije i projekte.

Kvaliteta i sigurnost: Osiguravamo da proizvodi i usluge koje nabavljamo budu visoke kvalitete i zadovoljavaju odgovarajuće sigurnosne standarde. Posvećeni smo odgovornom procesu nabave i surađujemo s dobavljačima koji se pridržavaju naših standarda i pravila.

Konkurentnost: Zalažemo se za pošten i ravnopravan tretman svih dobavljača u procesu nabave. Osiguravamo da svi dobavljači budu tretirani jednako i imaju jednake mogućnosti za sudjelovanje u procesu nabave. Ne dopuštamo nikakve aktivnosti koje bi mogle dovesti do narušavanja tržišne konkurencije ili diskriminacije.

Upravljanje rizicima: Kao tvrtka koja se bavi posredovanjem u nabavi, prepoznajemo važnost implementacije učinkovitog sustava upravljanja rizicima kako bismo osigurali uspjeh našeg poslovanja i zaštitili interese naših klijenata i poslovnih partnera.